telning

telningen

telningar

telningarna

Substantiv
bildligt barn

Synonymer

Synonymer