tell apart

tell apart
told apart
told apart
Verb

Översättningar

Ordet tell apart har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom typografi
generell
typografi

Vad betyder tell apart inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till tell apart (inom generell)

Möjliga synonymer till tell apart (inom generell)

Ordet tell apart inom typografi

Synonymer till tell apart (inom typografi)

Möjliga synonymer till tell apart (inom typografi)

Diskussion om ordet tell apart