teckning

teckningen

teckningar

teckningarna

Substantiv
konst
teckning
Teckning är en visuell konst där bilden skapas av valfria ritinstrument för att markera ett tvådimensionellt medium
(konst)

Synonymer

zoologi
på djur
aktier