tecknad film

tecknade filmen

tecknade filmer

tecknade filmerna

Substantiv
tecknad film
Animerad film, eller animationer (av latin anima, med betydelsen själ eller ande), är ett samlingsnamn för filmer som skapats genom animering