teckna

tecknar

tecknade

tecknat

teckna

Verb
Vanligast konst

Synonymer

Vanlig bildligt

Synonymer

sociologi
teckenspråk