taxi

taxin

(-)(-)
Substantiv
fordon
taxi
Taxi är ett transportmedel till lands eller till sjöss, där en förare kör en eller flera passagerare mot betalning i en taxibil eller taxibåt till en av passageraren/passagerarna bestämd plats

Synonymer

Är en/ett

  • bil

    [ bilar, fordon ]taxi

taxis

Substantiv
fordon

Synonymer

taxi

taxi

taxis

taxied

taxied

taxiing

Verb
travel slowly
  • "The plane taxied down the runway"
ride in a taxicab