tall

tallen

tallar

tallarna

Substantiv
botanik barrväxt
tall
Visa bild Fotograf: MPF
högväxande barrträd

Synonymer

snickeri
tall
Visa bild Fotograf: Mahlum
Det tillsågade tallträdets brädor
  • "Det var ett litet rum med ett vitt furubord"
  • Engelska
  • deal [ botanik ]

Synonymer
tall

Adjektiv
  • "he engages in so much tall talk, one never really realizes what he is saying"
  • "a tall story"
  • "a tall boy/building"
great in vertical dimension; high in stature
  • "tall ships"
  • "tall trees"
  • "tall buildings"
  • "tall people"

Synonymer