take care

Verb

Översättningar

Hur används ordet take care

  • "Take care when you cross the street!"
  • "She takes care of all the necessary arrangements"

Ordet take care har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom religion
generell
bildligt
religion

Vad betyder take care inom generell ?

be careful, prudent, or watchful

Översättningar

Ordet take care inom bildligt

be in charge of or deal with

Synonymer till take care

Ordet take care inom religion

Synonymer till take care

Take Care

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • TC  [ internet ]

Översättningar

Svenska
  • TC  [ internet ]