take aim

take aim
taken aim
took aim
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till take aim

Möjliga synonymer till take aim

Diskussion om ordet take aim