tachyon

tachyonen

tachyoner

tachyonerna

Substantiv
fysik
överljuspartikel som man teoretiskt tror existerartachyon

tachyons

Substantiv
fysik
överljuspartikel som man teoretiskt tror existerar