tabular

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Ordet tabular har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom geologi
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
geologi
generell
generell

Ordet tabular inom generell

Översättningar

Ordet tabular inom geologi

Översättningar

Svenska

Ordet tabular inom generell

arranged or displayed systematically in table form

Ordet tabular inom generell

flat; like a table in form