tabu

tabut

(-)

tabuna

Substantiv
Tabu är något som allmänt uppfattas som antingen mycket förbjudet eller alltför heligt för "vanliga" människor att utföra. Exempel på förbud är kannibalism, pedofili och incesttabu

Adjektiv

tabu

Substantiv

Synonymer

tabu

Adjektiv

Synonymer