tablettrör

tablettröret

(-)(-)
Substantiv
anatomi