tablas

Substantiv
musik
ett slags indiska trummortablas

Substantiv
musik
ett slags indiska trummor