tabetisk

Adjektiv
medicin
som avser ryggmärgsförtvining, tabes dorsalis