tabernakel

tabernaklet

tabernakel

tabernaklen

Substantiv
religion
ett tält eller hydda där judarna förrättade sin gudstjänst under vandringen genom öknen

Synonymer