t-cell

t-cells

Substantiv
biologi
T-lymfocyt, en typ av vita blodkroppar