tölpaktig

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Ordet tölpaktig har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom nedsättande
  • Inom formell stil
typografi
nedsättande
formell stil

Ordet tölpaktig inom typografi

Översättningar

Engelska

Synonymer till tölpaktig

Möjliga synonymer till tölpaktig

Ordet tölpaktig inom nedsättande

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till tölpaktig

Ordet tölpaktig inom formell stil

Översättningar