tävlande

tävlandet

(-)

tävlandena

Substantiv

Synonymer
tävla

tävlar

tävlade

tävlat

tävla

Verb