tärning

tärningen

tärningar

tärningarna

Substantiv
geometri
tärning
En tärning är ett vanligt spelredskap som används för att generera slumptal eller andra slumpade utfall.