synvinkel

synvinkeln

synvinklar

synvinklarna

Substantiv
Vanligast
  • "En djupgående analys ur ekonomisk och konkurrensrelaterad synvinkel av textil- och konfektionsindustrin bifogas detta meddelande, tillsammans med en analys av dess flöden i handeln med omvärlden. eur-lex.europa.eu"

Synonymer

Övrig relation

Ovanlig optik
synvinkel
Synvinkel är inom optiken den vinkel ett betraktat objekt upptar i betraktarens synfält

Synonymer