sweet corn

Substantiv

Översättningar

Svenska
  • majs  [ botanik, mat, grönsaker ]

Ordet sweet corn har 3 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom jordbruk
  • Inom generell
botanik
jordbruk
generell

Ordet sweet corn inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska
  • majs  [ botanik, mat, grönsaker ]

Möjliga synonymer till sweet corn (inom botanik)

Ordet sweet corn inom jordbruk

corn whose young ears are sweet and suitable for eating as a vegetable

Synonymer till sweet corn (inom jordbruk)

Ordet sweet corn inom generell

corn developed to be eaten as a vegetable while still young and soft

Synonymer till sweet corn (inom generell)

Diskussion om ordet sweet corn