svallvåg

svallvågen

(-)

svallvågorna

Substantiv
sjöfart

Synonymer
svallvåg

Substantiv