svävarfarkost

svävarfarkosten

svävarfarkoster

svävarfarkosterna

Substantiv
fordon