surround

surround
surrounded
surrounded
Verb

Översättningar

Hur används ordet surround

  • "The forest surrounds my property"

Ordet surround har 6 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom trafik
  • Inom typografi
  • Inom mat
  • Inom militärväsen
  • Inom sport och fritid
ALLMÄNT
trafik
typografi
mat
militärväsen
sport och fritid

Vad betyder surround inom ALLMÄNT ?

be around

Översättningar

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom trafik

Översättningar

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom typografi

extend on all sides of simultaneously; encircle

Översättningar

Svenska

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom mat

Översättningar

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom sport och fritid

Översättningar

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

surround

surrounds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet surround har 3 betydelser

  • Inom jakt
  • Inom norgespec
  • Inom ALLMÄNT
jakt
norgespec
ALLMÄNT

Ordet surround inom jakt

Översättningar

Svenska

Synonymer till surround

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom norgespec

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till surround

Ordet surround inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till surround