supplicate

supplicate
supplicated
supplicated
Verb

Översättningar

Vad betyder supplicate inom generell ?

ask humbly (for something)

Översättningar

Möjliga synonymer till supplicate