summon

summon
summoned
summoned
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet summon

  • "Summon all your courage"
  • "summon a lawyer"

Ordet summon har 5 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom data
militärväsen
generell
generell
sport
data

Ordet summon inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Synonymer till summon

Möjliga synonymer till summon

Ordet summon inom generell

call in an official matter, such as to attend court

Synonymer till summon

Möjliga synonymer till summon

Ordet summon inom generell

ask to come

Synonymer till summon

Möjliga synonymer till summon

Ordet summon inom sport

Synonymer till summon

Ordet summon inom data

Synonymer till summon

summon

summons
Substantiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till summon

Möjliga synonymer till summon