suicide

suicide
suicided
suicides
Verb

Översättningar

Diskussion om ordet suicide

suicide

suicides
Substantiv

Översättningar

Ordet suicide har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Vad betyder suicide inom slang ?

a person who kills himself intentionally

Översättningar (inom slang)

Synonymer till suicide (inom slang)

Möjliga synonymer till suicide (inom slang)

Ordet suicide inom generell

killing yourself

Översättningar (inom generell)

Synonymer till suicide (inom generell)

Möjliga synonymer till suicide (inom generell)

Diskussion om ordet suicide