sugarcoat

sugarcoat
sugarcoated
sugarcoated
Verb

Översättningar

Synonymer till sugarcoat

Vad betyder sugarcoat inom generell ?

coat with something sweet, such as a hard sugar glaze

Möjliga synonymer till sugarcoat

Diskussion om ordet sugarcoat

  • - 2009-11-07

    bör tilläggas betydelsen "linda in" eller liknande vilket det betyder bildligt talat.