suckle

suckle
suckled
suckled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till suckle

Ordet suckle har 3 betydelser

  • Inom barn
  • Inom generell
  • Inom medicin
barn
generell
medicin

Ordet suckle inom barn

Översättningar (inom barn)

Svenska

Möjliga synonymer till suckle (inom barn)

  • suck [ children ]

Ordet suckle inom generell

suck milk from the mother's breasts; of infants and baby mammals

Ordet suckle inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till suckle (inom medicin)

Möjliga synonymer till suckle (inom medicin)

Diskussion om ordet suckle