substance

substances
Substantiv

Översättningar

Ordet substance har 5 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom medicin
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
  • Inom mat
allmänt
medicin
teknik
vardagligt
mat

Vad betyder substance inom allmänt ?

the stuff of which an object consists

Översättningar

Synonymer till substance

Möjliga synonymer till substance

Vanlig betydelse av ordet substance inom medicin

that which has mass and occupies space

Översättningar

Synonymer till substance

Möjliga synonymer till substance

Ordet substance inom teknik

Översättningar

Svenska

Synonymer till substance

Möjliga synonymer till substance

Ordet substance inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till substance

Möjliga synonymer till substance

Ordet substance inom mat

Översättningar

Synonymer till substance

Möjliga synonymer till substance