submission

submissions
Substantiv

Synonymer till submission

Ordet submission har 6 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom medicin
  • Inom sport
  • Inom juridik
  • Inom teknik
  • Inom juridik
militärväsen
medicin
sport
juridik
teknik
juridik

Vad betyder submission inom militärväsen ?

The act of submitting; usually surrendering power to another

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till submission (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet submission inom medicin

A message submitted in a competition

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till submission (inom medicin)

Möjliga synonymer till submission (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet submission inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till submission (inom sport)

Möjliga synonymer till submission (inom sport)

Vanlig betydelse av ordet submission inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till submission (inom juridik)

Möjliga synonymer till submission (inom juridik)

Ovanlig betydelse av ordet submission inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till submission (inom teknik)

Möjliga synonymer till submission (inom teknik)

Ordet submission inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till submission (inom juridik)

Möjliga synonymer till submission (inom juridik)