sub

subs

Substantiv

Synonymer

Synonymer

  • Svenska
  • ubåt [ militärväsen, sjöfart ]

Synonymer

  • Svenska
  • tunnelbana [ amerikansk engelska, järnväg ]

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer
sub

sub

subs

subbed

subbed

subbing

Verb