styv

(-)(-)(-)
Substantivstyv

styvare

styvast

Adjektiv

Synonymer