styrorgan

styrorganet

styrorgan

styrorganen

Substantiv
teknik
politik

Är en/ett