styrka

styrkan

styrkor

styrkorna

Substantiv

Synonymer

bildligt
vardagligt
dryck

Synonymer

militärväsen