stycka

styckar

styckade

styckat

stycka

Verb

Synonymer