stum

stummare

stummast

Adjektiv
medicin anatomi
Mutism innebär en psykiskt eller fysiskt framkallad oförmåga att tala - stumhet. Mutism kan orsakas av psykologiska, psykiatriska eller neurologiska störningar/sjukdomstillstånd. Ordet mutism härstammar från det latinska ordet mutus, som betyder tyst.

Synonymer

Övrig relation

teknik

Synonymer