stuff

stuffen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet stuff

 • "For people who have stolen stuff from other countries."
 • "This stuff never makes it into the public ’ s space, and … I was shocked."
 • "I videon ” Sorry, no more signing stuff ” berättar han iförd solglasögon och viftandes med fingrarna i peace-tecknet att han och hans stab från och med den 20 oktober kommer att kasta alla brev – vem och var de än kommer ifrån."
 • "– Uppfattningen av vad som är ” the right stuff ” har ju förändrats våldsamt."

Vad betyder stuff inom geologi ?

material, stoff

Översättningar

Engelska

stuff

stuffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stuff

 • "the trunk was full of stuff"
 • "wheat is the stuff they use to make bread"
 • "don't give me that stuff"
 • "you don't have the stuff to be a United States Marine"
 • "the stuff of heros"
 • "there's good stuff in that book"
 • "it was stuff I had heard before"
 • "suspense is the very stuff of narrative"

Ordet stuff har 8 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom handel
 • Inom matematik
vardagligt
allmänt
generell
sjöfart
generell
juridik
handel
matematik

Ordet stuff inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom allmänt

Översättningar

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom generell

informal terms for personal possessions

Översättningar

Synonymer till stuff

Ordet stuff inom sjöfart

senseless talk

Översättningar

Svenska

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom generell

unspecified qualities required to do or be something

Översättningar

Svenska

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom juridik

information in some unspecified form

Översättningar

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom handel

a critically important or characteristic component

Översättningar

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom matematik

Översättningar

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

stuff

stuff
stuffed
stuffed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet stuff

 • "The child stuffed his pockets with candy"
 • "Sew a pillow, and stuff it with plastic grocery bags."
 • "The child stuffed his pockets with candy."
 • "Have you stuffed the turkey yet?"
 • "My nose is all stuffed"
 • "stuff a bearskin"

Ordet stuff har 6 betydelser

 • Inom tobaksrökning
 • Inom mat
 • Inom teknik
 • Inom anatomi
 • Inom musik
 • Inom generell
tobaksrökning
mat
teknik
anatomi
musik
generell

Vad betyder stuff inom tobaksrökning ?

fill completely

Översättningar

Svenska

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom mat

fill with a stuffing while cooking

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom teknik

obstruct, as of a passage

Översättningar

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom anatomi

Översättningar

Svenska

Synonymer till stuff

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom musik

treat with grease, fill, and prepare for mounting

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till stuff

Ordet stuff inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till stuff