struntsak

struntsaken

struntsaker

struntsakerna

Substantiv
vardagligt

Synonymer