struntprata

struntpratar
struntpratade
struntpratat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet struntprata på svenska?

Presens: struntpratar
Preteritum: struntpratade
Supinum: struntpratat

Ordet struntprata har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom internet
vardagligt
internet

Ordet struntprata inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Möjliga synonymer till struntprata (inom vardagligt)

Ordet struntprata inom internet

Översättningar (inom internet)

Engelska
  • wibble  [ internet, slang ]

Diskussion om ordet struntprata