strunt

struntet

strunt

strunten

Substantiv

Synonymer
strunt

Interjektion