strula till

strular till

strulade till

strulat till

strula till

Verb