strop

Verb

Vad betyder strop inom generell ?

sharpen on a strop, as of razors

Diskussion om ordet strop

strop

strops
Substantiv

Översättningar

Vad betyder strop inom kläder ?

a leather strap used to sharpen razors

Möjliga synonymer till strop

Diskussion om ordet strop