strontium

strontiumet

(-)(-)
Substantiv
kemi
strontium
grundämne med atomnummer 38, kemiskt tecken Sr, atomvikt 87.62, smältpunkt 800 grader, kokpunkt 1150 grader. Upptäckt år 1790 av Crawford.strontium

Substantiv
kemi
strontium
grundämne med atomnummer 38, kemiskt tecken Sr, atomvikt 87.62, smältpunkt 800 grader, kokpunkt 1150 grader. Upptäckt år 1790 av Crawford.

Synonymer