strike

striken
striker
strikerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet strike på svenska?

Obestämd singular: strike
Bestämd singular: striken
Obestämd plural: striker
Bestämd plural: strikerna

Hur används ordet strike

 • "Initiativtagare till kursen är Tommy ” Potti ” Ingemarsson, som har tio VM-titlar i Counter strike."
 • "Eleverna får spela Counter strike, lära sig om gruppdynamik, kost och träning."
 • "I datorspelet Counter strike hade han lånat ut en digital kniv till en medspelare, en kniv som han trots upprepade påminnelser inte fått tillbaka."
 • "Det var en jämn final i Fountain Valley Open – tills amerikanskan Bryanna Coté misslyckades med att slå en strike på matchens sista slag."
 • "Elitbowlarens tre bästa tips för att slå en strike"
 • "I klippet ger hon sina tre bästa tips för att slå en strike."
 • "I november i fjol valde Norge att satsa på 48 amerikanska stridsflygplan av typen Joint strike fighter, framför Gripen."
 • "Trovärdigheten i den norska regeringens besked att JSF, Joint strike fighter, är både billigare bättre ifrågasätts i Norge."
 • "Tävlingen började med bowling och det var många som lyckades få full pott genom en strike."
 • "Det finns ingen åldersgräns för att köpa och betta och Max Lindqvist som tävlar i spelet Counter strike uppmanar föräldrar att hålla koll på barnens spelande."

Rim på strike

Vad betyder strike inom sport ?

i bowling

Översättningar

Engelska

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

strike

struck
strike
struck
Verb

Översättningar

Hur används ordet strike

 • "strike middle C"
 • "The auto workers are striking for higher wages"
 • "She struck a goldmine"
 • "Please strike this remark from the record"

Ordet strike har 17 betydelser

 • Inom musik
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom luftfart
 • Inom spel
 • Inom sport
 • Inom ur
 • Inom medicin
 • Inom årstider
 • Inom politik
 • Inom vardagligt
 • Inom sjöfart
 • Inom ekonomi
 • Inom botanik
 • Inom bildligt
 • Inom fiskar
 • Inom allmänt
musik
vardagligt
musik
luftfart
spel
sport
ur
medicin
årstider
politik
vardagligt
sjöfart
ekonomi
botanik
bildligt
fiskar
allmänt

Vad betyder strike inom musik ?

make a strike against an enemy or a target

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Vanlig betydelse av ordet strike inom vardagligt

stop work in order to press demands

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom musik

as of a piano key or notes; also used metaphorically: "strike a sour note

Översättningar

Svenska

Synonymer till strike

Ordet strike inom luftfart

deliver a blow to, deliver a stroke to

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom spel

Översättningar

Svenska

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom sport

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom ur

indicate a certain time by striking, of clocks

Översättningar

Svenska

Ordet strike inom medicin

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom årstider

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom politik

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom vardagligt

find unexpectedly

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom sjöfart

produce by ignition; as of fire

Översättningar

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom botanik

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom bildligt

arrive at or come upon, as of solutions to problems

Översättningar

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom fiskar

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom allmänt

with a lighting ecc

Översättningar

Möjliga synonymer till strike

strike

strikes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet strike

 • "the strike lasted more than a month before it was settled"
 • "the strike was scheduled to begin at dawn"
 • "this pitcher throws more strikes than balls"
 • "he finished with three strikes in the tenth frame"

Ordet strike har 14 betydelser

 • Inom lås
 • Inom militärväsen
 • Inom ur
 • Inom geologi
 • Inom sport
 • Inom veterinärmedicin
 • Inom musik
 • Inom teknik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
lås
militärväsen
ur
geologi
sport
veterinärmedicin
musik
teknik
generell
generell
generell
data
generell
vardagligt

Ordet strike inom lås

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom militärväsen

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom ur

Översättningar

Svenska

Ordet strike inom geologi

Ordet strike inom sport

i bowling

Översättningar

Svenska

Ordet strike inom veterinärmedicin

sjukdom hos får

Översättningar

Svenska
 • myiasis  [ veterinärmedicin ]

Ordet strike inom musik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom teknik

Översättningar

Svenska

Ordet strike inom generell

a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions

Synonymer till strike

Ordet strike inom generell

an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective

Ordet strike inom generell

a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit

Ordet strike inom data

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike

Ordet strike inom generell

a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball

Synonymer till strike

Ordet strike inom vardagligt

Synonymer till strike

Möjliga synonymer till strike