stridig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stridig

  • "Tekniska nämnden i Skellefteå har efter en stridig höst klubbat de nya öppettiderna för återvinningscentralen i Jörn."

Ordet stridig har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom generell
allmänt
religion
generell
generell

Ordet stridig inom allmänt

Översättningar

Synonymer till stridig

Möjliga synonymer till stridig

Ordet stridig inom religion

Översättningar

Synonymer till stridig

Möjliga synonymer till stridig

Ordet stridig inom generell

Översättningar

Synonymer till stridig

Möjliga synonymer till stridig

Ordet stridig inom generell

Översättningar

Synonymer till stridig

Möjliga synonymer till stridig