stricture

strictures

Substantiv
medicin
förträngning

Synonymer

severe criticism