stratosfär

stratosfären

(-)(-)
Substantiv
astronomi
stratosfär
Stratosfären är ett skikt i jordens atmosfär. Den är en av atmosfärens 4 skikt om man räknar med pauserna. Den börjar vid cirka 10–15 kilometers höjd och sträcker sig upp till ungefär 50 kilometer över markytan
  • "Om ett effektivt miljöskydd skall kunna uppnås, krävs det särskilt mer avskräckande påföljder för sådana verksamheter som skadar miljön och som normalt orsakar, eller sannolikt kan orsaka, väsentlig skada på luft, inklusive stratosfär, mark och vatten samt växter och djur, vilket även avser bevarandet av artrikedomen. eur-lex.europa.eu"

Är del av