strömlöja

strömlöjan

strömlöjor

strömlöjorna

Substantiv
fiskar